Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Zpět

Kalendář událostí

Peter Black

Datum akce: úterý, 28. 2. 2023
Čas akce: 10:15 pro 6. – 9. ročník; 11:45 pro SŠ
Místo konání: velký sál MěDK
Předprodej:
Vstupné: 100 Kč
Další informace: Určeno: pro žáky 6. – 9. tříd ZŠ a studenty SŠ. Délka představení: cca 60 minut.    
Kontakt:
Přílohy:

Představení pro školy.

Činoherní anglicko–české divadelní představení koncipované jako inscenovaná učební pomůcka (90% mluveného slova v angličtině).         

Cílem představení v anglickém jazyce je atraktivní a hravou formou umožnit žákům zdokonalovat si vědomosti z cizího jazyka a získat schopnost bezprostřední interakci. Divadelní hra v anglickém jazyce je forma komunikace, podobná metodě cvičení ve dvojici nebo skupinách, která má žáky zabavit a umožnit jim zdravé sebehodnocení. Diváci si při sledovaní představení můžou v praxi ověřit své znalosti z anglického jazyka. Jazyková úroveň je nastavená svou jazykovou a komunikační náročností tak, aby diváci úspěšně zdolali výzvu, kterou divadelní hra v anglickém jazyce určitě je.

Představení Peter Black je zaměřené zejména na:

   • Jednoduchý a průběhový přítomný čas
   • Jednoduchý minulý čas
   • Budoucí čas
   • Předpřítomný čas (ever, never)
   • Trpný rod
   • Modální slovesa v minulém a budoucím čase
   • Frázová slovesa

Účinkuje: Divadelní centrum. Více na: www.divadelnicentrum.cz