Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Na základě usnesení vlády se organizace a realizace kulturních akcí pro veřejnost (včetně venkovních akcí) musí řídit níže uvedenými pravidly

 

 • Při příchodu musí všichni diváci (děti do 12 let nemusí) prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu

   • doložit aplikaci kompletního očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní
   • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce
   • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin (platí pouze pro osoby mladší 18 let, osoby s nedokončeným očkováním a osoby s kontraindikací k očkování)  
 •  
 • Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2/KN95/N95 (nebo jiný ochranný prostředek stejné úrovně ochrany) - výjimku představuje konzumace, během níž lze ochranu sejmout.
 • Diváci nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19.

 

 • V pohybových kurzech není potřeba mít zakryty dýchací cesty.

 

 Děkujeme za pochopení a věříme, že se situace již brzy vrátí ke stavu bezpečnějšímu a ke kultuře vstřícnějšímu.