Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Na základě usnesení vlády se organizace a realizace kulturních akcí pro veřejnost (včetně venkovních akcí) musí řídit níže uvedenenými pravidly:

 • Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících  podmínek vstupu:

   • doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní
   • doložit negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin
   • absolvovat vlastní samotest na místě a prokázat se negativním výsledkem
   • doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než  180 dnů přede dnem konání akce
   • doložit aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 • Všichni přítomní musí mít po celou dobu nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2/KN95/N95 nebo jiný ochranný prostředek stejné úrovně ochrany - vyjímku představuje konzumace, během níž lze ochranu sejmout (týká se vnitřních akcí).
 • Diváci nesmí vykazovat příznaky onemocnění covid-19.

 

Děkujeme za pochopení a věříme, že se situace již brzy vrátí ke stavu bezpečnějšímu a ke kultuře vstřícnějšímu.