Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

V rámci Karvinského kulturního léta budou divákům nabídnuty koncerty a divadelní představení - pohádky pro děti.

Koncerty i divadelní představení se uskuteční každou prázdninovou neděli od 17:00 hodin (od 2. 7. do 27. 8. 2023).

Akce je součástí projektu S kulturou jsme si blíž podpořeného Nadací OKD.

Vstupné: zdarma

karv. kul. léto 2023 web

kulturní létoděti 2023 web