Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Zpět

Kalendář událostí

Dlouhodobý pronájem prostor v budově kina Centrum

Datum akce:
Čas akce:
Místo konání: Kino Centrum
Předprodej:
Vstupné:
Další informace:
Kontakt: j.badura@medk.cz; tel. 596 309 025, mobil: 602 527 817
Přílohy:

příloha č. 1

příloha č. 2

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace zveřejňuje záměr

pronajmout s účinností od 1. 9. 2018 nebytové prostory o výměře 63,99 m², nacházející se v přízemí budovy kina Centrum na tř. Těreškovové 2234/24 v Karviné-Mizerově, postavené na pozemku p.č. 1624/480 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná. (viz příloha č. 1)

Předmětem pronájmu je plocha nájemní jednotky včetně zázemí (toaleta, šatna). Nájemní jednotka má jeden vstup z volného prostranství. V blízkosti objektu se nachází parkoviště pro osobní automobily. Závoz přímo k nájemní jednotce je možný pouze 1 x denně ve stanovený čas.

Výše nájmu je stanovena v souladu se Zásadami pro nákladání s nemovitým majetkem statutárního města Karviné, které byly schváleny Zastupitelstvem města Karviné dne 23. 4. 2018 usnesením č. 799 s účinností od 24. 4. 2018 ve výši 7 064,- Kč/měs. + DPH. Nájemce je povinen hradit pronajímateli  rovněž služby spojené s nájmem.

Nájemní prostor je vhodný pro obchod, případně kancelář viz dispoziční řešení. Nájemce si provede na vlastní náklady vybavení nebytového prostoru.

Zájemci o pronájem mohou předložit své podnikatelské záměry s konkrétním popisem provozované činnosti, případně doložené o reference, nejpozději do 27. 7. 2018 na adresu:

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace, tř. Osvobození 1639/43, Karviná-Nové Město, případně e-mailem na podatelna@medk.cz.

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace si vyhrazuje právo nevybrat žádný z předložených záměrů.

Bližší informace technického charakteru je možno si vyžádat u p. Jiřího Badury, vedoucího provozu Městského domu kultury Karviná, příspěvková organizace, j.badura@medk.cz, tel.: 596 309 025, mobil: 602 527 817.

Dispoziční řešení: viz příloha č. 2