Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Obecní dům Družba
Fryštátská 181/44, 733 01  Karviná-Fryštát

im.jpg

 

Projekt „Rekonstrukce KD Družba“ byl spolufinancován z rozpočtu Úřadu regionální rady v rámci Integrovaného operačního programu pro Regionální operační program Moravskoslezsko ve výši 41 % z celkových uznatelných výdajů projektu. Hlavním cílem projektu byla komplexní rekonstrukce budovy Obecního domu Družba prioritně s cílem vybudování společenského sálu s jevištěm s kapacitou 300 míst včetně zázemí sálu s šatnami pro účinkující.
Projekt již byl fyzicky ukončen a objekt je provozován od prosince 2010.

Fotogalerie

 

Něco z historie domu Družba:

Polská kongregace mládenců ve Fryštátě rozhodla v březnu 1917 postavit si vlastní Polský
katolický dům. Už na první schůzi kongregace polské katolické mládeže začala peněžní
sbírka – tehdy se sebralo 17 korun. Ustavující schůze ke stavbě Polského katolického domu
byla 29. prosince 1927 v sále Svazu katolických žen v budově tehdejší Zemědělské banky v
Hrnčířské ulici ve Fryštátě. V zimě 1928 se materiál na stavbu začal svážet a  12. srpna
1928 byl položen základní kámen. Na podzim 1929 byl PKD otevřen.
Za druhé světové války se jmenoval ,,Deutsches Heim“, hned po osvobození byl přejmenován
na Stalinův dům a od roku 1947 byl sídlem okresního PZKO. 14. července 1957 se stal vlastníkem domu Městský národní výbor v Karviné 1 (Fryštátě) a změnil název na Dům Přátelství-Przyjazń.
V letech 1969-70 se dočkal rekonstrukce, byl přistavěn zadní trakt s kavárnou. 5. září 1970
byl na Den horníků slavnostně otevřen a znovu přejmenován na Dům družby-Dom przyjaźni
Dolu ČSA v Karviné. V majetku OKD zůstal i po uzavření v 90. letech a město jej
získalo v roce 2009. Modernizovaný, dříve velmi oblíbený, kulturní dům opět
slouží plesům, velkým kulturním akcím, konferencím nebo kongresům. 
 

Pronájem prostor v Obecním domě Družba