Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Dny Karviné 2022 se uskuteční ve dnech 10. - 12. 6. 2022 v areálu letního kina, na Masarykově náměstí v Karviné-Fryštátě, před restaurací Oáza a v areálu Lodiček.

Projekt „Kultura v údolí řeky Olše", registrační číslo projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002042, je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński

Vstupné: zdarma

poslední Dny karviné plakát web