Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Zpět

Kalendář událostí

Shirley Valentine

Datum akce: čtvrtek 16. 6. 2022
Čas akce: 19:00 hod.
Místo konání: velký sál MěDK
Předprodej: od 19. 4. 2022, od 15:00 hodin v pokladně MěDK Karviná, od 16:00 hodin v pokladně kina Centrum a on-line
Vstupné: 375 Kč, 355 Kč
Další informace: Délka představení: 150 minut + přestávka
Kontakt:
Přílohy:

plakát

Shi­r­ley Valen­ti­ne je jmé­no dív­ky, kte­rou ta sou­čas­ná, čty­ři­ce­ti­le­tá mat­ka rodi­ny a man­žel­ka počest­né­ho obča­na, už dáv­no není. I když se musí sta­rat hlav­ně o to, aby život její rodi­ny žijí­cí v Liver­poo­lu běžel ve vyjež­dě­ných kole­jích, sny a tou­hy té dív­ky, kte­rou kdy­si byla, v ní zůstá­va­jí. Snad pro­to pod­leh­ne návr­hu své kama­rád­ky a udě­lá něco, co se od ní neo­če­ká­vá – odje­de na dovo­le­nou do míst, kde se pěs­tu­je vin­ná réva, do Řec­ka. A tam začí­ná nový život, nové dob­ro­druž­ství, všech­no to, co už pova­žo­va­la za ztracené.

Hrají: Simona Stašová

Autor: Willy Russell

Na akci je třeba dodržovat aktuální platná nařízení, více naleznete:  ZDE