Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Historie a současnost Městského domu kultury Karviná

29. dubna 1964 byl občanům Karviné předán do užívání nový kulturní stánek - Kulturní dům Parku kultury a oddechu Karviná.

Stavba byla realizována podle projektu zpracovaného v pražském ateliéru ostravského Stavoprojektu, náklady v roce dokončení činily téměř 10,5 miliónu korun. Na výstavbě kulturního domu se od počátku 60. let podílely tehdejší podniky Bytostav n. p., Stavební správa Karviná a subdodavatelé – Dřevovýroba Ostrava a Průmysl kamene Jeseník, odkud pochází mramorová výzdoba. Vitráž v průčelí budovy, znázorňující nerostné bohatství, zhotovili skláři z Nového Boru, dřevěnou plastikou, zdobící foyer, přispěl karvinský rodák Jindřich Wielgus.

Ve čtvrtek 30. dubna 1964 se v 18 hodin konal slavnostní akt otevření nového domu kultury. V hledišti velkého sálu bylo obsazeno všech 620 míst. Tóny Smetanovy Prodané nevěsty v provedení opery Státního divadla v Ostravě, laureáta státní ceny, s národním umělcem Eduardem Hakenem v roli Kecala, ohlásily nejen dokončení velké stavby, ale i začátek nové etapy karvinského kulturního života.

Vznikl tak důstojný stánek kultury a umění, jehož nové prostory umožnily především hostování profesionálních divadelních scén, pořádání hudebních a estrádních programů a rozvoj kurzovní a zájmové činnosti. Velký sál byl využíván také jako kinosál.

Objekt tenkrát převzala do správy organizace s názvem Park kultury a oddechu. V roce 1965 převzal dům kultury Okresní osvětový dům a jeho pozdější delimitací 1. 1. 1967 došlo k osamostatnění Domu kultury, který byl v roce 1973 sloučen s Městskou správou kin a přičleněno bylo i deset kulturně společenských středisek. Tehdy vznikla kulturní organizace s dnešním názvem Městský dům kultury Karviná.

Činnost domu kultury se od té doby neustále rozvíjela, přizpůsobovala aktuálním podmínkám, kulturní nabídce, možnostem a požadavkům doby a příznivců kultury.

Dnes je Městský dům kultury Karviná příspěvkovou organizací města.

Posláním Městského domu kultury je uspokojování kulturních a společenských potřeb občanů města, rozvíjení jejich kulturního povědomí občanů a aktivního podílu na kulturním životě a spoluvytváření obrazu Karviné jako kulturního města.  

Městský dům kultury Karviná pořádá koncertní a divadelní pořady, organizuje soutěže, výstavy, společenské akce, organizuje kurzovní a zájmovou činnost, besedy a přednášky, zajišťuje programovou náplň pro karvinské kino Centrum, kino Ex a letní kino a vydává také vlastní kulturní periodikum – měsíčník Kulturní zpravodaj. Kromě budovy samotného domu kultury spravuje také Obecní dům Družba, kino Centrum, Letní kino Karviná a od roku 2014 působí také v Kulturním středisku na ul. Slovenské.

K nejznámějším akcím patří Dny Karviné, Prolínání kultur, Karvinské hudební léto, Karvinské varhany, vánoční a velikonoční jarmark a jiné.

V roce 2017 zorganizoval Městský dům kultury Karviná přes 200 kulturních akcí, které si nenechalo ujít přes 57 tisíc návštěvníků, proběhlo více než 1000 filmových projekcí, které vidělo 58 tisíc diváků (opět byl překročen rekord v návštěvnosti posledních let). Do různých kurzů se přihlásilo téměř 1000 účastníků, bohatá a úspěšná je rovněž zájmová činnost (v zájmových útvarech je sdruženo téměř 400 členů). Divadelní soubor K.V.A.S stále vyprodává při svých představeních sál a taneční škola Nicola´s Dance Unico zaznamela v roce 2017 další ze svých velkých úspěchů – skupina děti A s choreografií s názvem „Dětské hry“ vytančila 2. místo na Mistrovství Evropy. Od září 2017 je aktivní nový dětský divadelní soubor Principálek.

Děkujeme všem příznivcům karvinské kultury a těšíme se na setkávání na kulturních akcích v dalších krásných letech.

(aktualizováno v únoru 2018)

(