Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Kontakty a základní údaje

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace tř. Osvobození 1639/43, 735 06  Karviná-Nové Město
ústředna tel.: 596 309 000, 602 522 498 e-mail: podatelna zavináč medk.cz
00320463
DIČ CZ00320463
  Organizace je plátcem DPH
ID datové schránky: uxc9fnf

Útvar ředitele

ředitelka Mgr. Humplíková Olga olga.humplikova zavináč medk.cz 596 309 001

asistentka ředitelky, personalistka,
mzdová účetní

Rybová Petra petra.rybova zavináč medk.cz 596 309 001

Útvar kultury

vedoucí útvaru kultury Ing. Komínková Jana jana.kominkova zavináč medk.cz 596 309 012
programový pracovník Ing. Kubíková Lenka lenka.kubikova zavináč medk.cz 596 309 015
programový pracovník Marcela Ochodková marcela.ochodkova zavináč medk.cz 596 309 002
programový pracovník Brodová Petra petra.brodova zavináč medk.cz 596 309 013
vedoucí zájmové činnosti, vedoucí kurzů Kiedroňová Jana jana.kiedronova zavináč medk.cz 596 309 009
vedoucí zájmové činnosti Richterová Pavla pavla.richterova zavináč medk.cz 596 309 023
výtvarník, propagace Frantová Eliška eliska.frantova zavináč medk.cz 596 309 029
výtvarník, propagace Sztemonová Miloslava miloslava.sztemonova zavináč medk.cz 596 309 029

 

Útvar kin

vedoucí kin                                           Gajdica Jakub jakub.gajdica zavináč medk.cz 596 309 006
referent PR, referent kina Mgr. Zielosko Lukáš    lukas.zielosko zavináč medk.cz 596 309 005

Útvar ekonomiky a provozu

ved. útvaru ekonomiky, rozpočtář, fin. referent Ing. Helisová Daniela daniela.helisova zavináč medk.cz 596 309 020
účetní Bc. Šigutová Gabriela gabriela.sigutova zavináč medk.cz 596 309 014
vedoucí technického úseku Badura Jiří jiri.badura zavináč medk.cz 596 309 025
vedoucí provozního úseku Jakabová Irena irena.jakabova zavináč medk.cz 596 309 026
referent technického úseku, pronájmy Krochmalná Radka radka.krochmalna zavináč medk.cz 596 309 011
bezpečnostní referent Žurková Božena bozena.zurkova zavináč medk.cz 569 309 007

 

Kvalifikační předpoklady pro nábor zaměstnanců - u uchazečů o zaměstnání plně akceptujeme kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací ( viz  www.narodnikvalifikace.cz).