Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace

Menu

Kontakty a základní údaje

Městský dům kultury Karviná, příspěvková organizace tř. Osvobození 1639/43, 735 06  Karviná-Nové Město
ústředna tel.: 596 309 000, 602 522 498 e-mail: podatelna zavináč medk.cz
00320463
DIČ CZ00320463
  Organizace je plátcem DPH
ID datové schránky: uxc9fnf

Útvar ředitele

ředitelka Mgr. Humplíková Olga o.humplikova zavináč medk.cz 596 309 001

asistentka ředitelky, personalistka,
mzdová účetní

Rybová Petra p.rybova zavináč medk.cz 596 309 001

Útvar kultury

vedoucí útvaru kultury Ing. Komínková Jana j.kominkova zavináč medk.cz 596 309 012
programový pracovník Ing. Kubíková Lenka l.kubikova zavináč medk.cz 596 309 015
programový pracovník Marcela Ochodková marcelaochodkova zavináč medk.cz 596 309 002
programový pracovník Brodová Petra p.brodova zavináč medk.cz 596 309 013
vedoucí zájmové činnosti, vedoucí kurzů Kiedroňová Jana j.kiedronova zavináč medk.cz 596 309 009
vedoucí zájmové činnosti Richterová Pavla p.richterova zavináč medk.cz 596 309 023
výtvarník, propagace Frantová Eliška e.frantova zavináč medk.cz 596 309 029
výtvarník, propagace Sztemonová Miloslava m.sztemonova zavináč medk.cz 596 309 029

 

Útvar kin

vedoucí kin                                           Gajdica Jakub j.gajdica zavináč medk.cz 596 309 006
referent PR, referent kina Mgr. Zielosko Lukáš    l.zielosko zavináč medk.cz 596 309 005

Útvar ekonomiky a provozu

ved. útvaru ekonomiky, rozpočtář, fin. referent Ing. Helisová Daniela d.helisova zavináč medk.cz 596 309 020
účetní Bc. Šigutová Gabriela g.sigutova zavináč medk.cz 596 309 014
vedoucí technického úseku Badura Jiří j.badura zavináč medk.cz 596 309 025
vedoucí provozního úseku Jakabová Irena i.jakabova zavináč medk.cz 596 309 026
referent technického úseku, pronájmy Krochmalná Radka r.krochmalna zavináč medk.cz 596 309 011
bezpečnostní referent Žurková Božena b.zurkova zavináč medk.cz 569 309 007

 

Kvalifikační předpoklady pro nábor zaměstnanců - u uchazečů o zaměstnání plně akceptujeme kvalifikaci dle Národní soustavy kvalifikací ( viz  www.narodnikvalifikace.cz).